Warning: A non-numeric value encountered in /wp-content/themes/Avada/includes/dynamic_css.php on line 6634

SHELL

 • Shell AeroShell Fluid 41

 • IRUS DU 46

 • NATURELLE HF-E 15
  NATURELLE HF-E 46
  NATURELLE HF-E 68

 • TELLUS S2 M 22
  TELLUS S2 M 32
  TELLUS S2 M 46
  TELLUS S2 M 68
  TELLUS S2 M 100
  (Shell Tellus)*

  Shell Tellus S2 M to wysokiej jakości olej hydrauliczny, uzyskany dzięki zastosowaniu oryginalnej i opatentowanej technologii Shell. Jest stabilny termicznie i mechanicznie, przez co redukuje powstawanie osadów i zwiększa efektywność smarowanych mechanizmów. Wykazuje bardzo dobre własności użytkowe i fizykochemiczne. Polecany jest do smarowania układów przemysłowych, a także maszyn rolniczych i drogowych.

  Poprzednia nazwa: Shell Tellus

  Najważniejsze zalety i korzyści

  – odporność na degradację chemiczną i termiczną, co sprzyja wydłużeniu trwałości oleju;
  – redukcja osadów i utrzymanie układu w czystości, potwierdzone testem ASTM D 943 TOST (Turbine Oil Stability Test);
  – ochrona przed rdzą i korozją – także układów eksploatowanych w wilgotnych środowiskach;
  – odporność na zużycie układów w warunkach niskich i wysokich obciążeń, potwierdzona m.in. testami Vickers 35VQ25 oraz Denison T6C (wersja mokra i sucha);
  – pakiet dodatków zawierających cynk;
  – lepsza wydajność pracy układów dzięki dobremu oddzielaniu wody i powietrza oraz redukcji pienienia;
  – redukcja zjawiska kawitacji i utleniania.

  Zalecane zastosowanie
  – instalacje hydrauliczne stosowane szeroko w przemyśle, m.in. pompy hydrauliczne;
  – mobilne systemy hydrauliczne, np. w dźwigach lub koparko-ładowarkach, eksploatowanych w umiarkowanych temperaturach otoczenia;
  – układy hydrauliczne stosowane w przemyśle morskim, gdzie zaleca się używanie oleju o klasie ISO HM;
  – mechanizmy maszyn rolniczych i drogowych.

  Specyfikacje i dopuszczenia
  – Denison Hydraulics (HF-0, HF-1, HF-2)
  – Cincinnati Machine P-68 (ISO 32), P-70 (ISO 46), P-69 (ISO 68)
  – Eaton Vickers Brochure 694
  – Bosch Rexroth Ref 17421-001 i RD 220-1/04.03
  – ISO 11158 (HM)
  – AFNOR NF-E 48-603
  – ASTM 6158-05 (HM)
  – DIN 51524 cz. 2 (HLP)
  – Swedish Standard SS 15 54 34 AM
  – GB 111181-1-94 (HM)

  Typowa charakterystyka fizykochemiczna

  Shell Tellus S2 M
  Klasa lepkości ISO 3448 22 32 46 68 100
  Typ oleju wg ISO HM HM HM HM HM
  Lepkość kinematyczna (IP 71/ASTM-D445)
  cSt w temp. 0ºC 180,0 338,0 580,0 1040,0 1790,0
  cSt w temp. 40ºC 22,0 32,0 46,0 68,0 100,0
  cSt w temp. 100º C 4,3 5,4 6,7 8,6 11,1
  Gęstość przy 15º C [kg/dm3], ISO 12185 0,866 0,875 0,879 0,886 0,891
  Współczynnik lepkości, ISO 2909 100 99 98 97 96
  Temp. zapłonu, COC [°C], ISO 2592 210 218 230 235 250
  Temp. płynięcia, [°C], ISO 3016 -30 -30 -30 -24 -24

  Źródło: www.shell.pl


 • TELLUS S2 MA 10
  TELLUS S2 MA 46
  (Shell Tellus DO)*

 • TELLUS S2 V 15
  TELLUS S2 V 22
  TELLUS S2 V 32
  TELLUS S2 V 46
  TELLUS S2 V 68
  TELLUS S2 V 100
  (Shell Tellus T)*

 • TELLUS S2 VA 46
  (Shell Tellus TD 46)*

 • TELLUS S3 M 32
  TELLUS S3 M 46
  TELLUS S3 M 68
  TELLUS S3 M 100
  (Shell Tellus S)*

  Shell Tellus S3 M to wysokojakościowy olej hydrauliczny, produkowany z wykorzystaniem oryginalnej i opatentowanej technologii Shell. Olej tworzony jest w oparciu o bezpopiołowe dodatki przeciwzużyciowe. Jest odporny na degradację mechaniczną i termiczną, dzięki czemu redukuje powstawanie osadów oraz zwiększa moc i efektywność mechanizmów hydraulicznych. Gwarantuje fenomenalne właściwości fizykochemiczne i użytkowe. Dzięki temu można stosować go w szeroko rozumianym przemyśle, a także w maszynach rolniczych i drogowych.

  Poprzednia nazwa: Shell Tellus S; Shell Tellus Premium S

  Najważniejsze zalety i korzyści
  – podwyższona odporność na degradację chemiczną i termiczną, co sprzyja wydłużeniu żywotności oleju i dłuższej eksploatacji;
  – zmniejszenie ryzyka tworzenia się osadów i szlamów, potwierdzone testem ASTM D 943 TOST (Turbine Oil Stability Test);
  – stabilność oksydacyjna;
  – ochrona układów przed korozją, rdzą i szkodliwym wpływem wody – także w środowisku zawilgoconym lub mocno obciążonym;
  – redukcja zużycia smarowanych układów dzięki bezcynkowym dodatkom;
  – doskonała ochrona układów potwierdzona testami: Vickers 35VQ25, Denison T6C (wersja mokra i sucha) i Denison P46;
  – zwiększenie wydajności pracy układów dzięki utrzymywaniu ich w czystości, redukcji pienienia i dobremu oddzielaniu wody i powietrza;
  – bardzo dobra filtrowalność.

  Zalecane zastosowanie
  – mechanizmy występujące w przemyśle hydraulicznym, szczególnie wysokoobciążone układy, gdzie koniecznością są długie interwały wymiany;
  – okrętowe mechanizmy hydrauliczne;
  – układy stosowane w maszynach rolniczych i drogowych;
  – mechanizmy mające zastosowanie wszędzie tam, gdzie wymaga się jak najmniejszego zanieczyszczenia środowiska.

  Specyfikacje i dopuszczenia
  Denison Hydraulics (HF-0, HF-1, HF-2)
  Cincinnati Machine P-68 (ISO 32), P-70 (ISO 46), P-69 (ISO 68)
  Eaton Vickers (Brochure 694)
  ISO 11158 (HM)
  ASTM 6158-05 (HM)
  DIN 51524 cz. 2 HLP
  Swedish Standard SS 15 54 34
  Typowa charakterystyka fizykochemiczna

   

  Shell Tellus S3 M
  Klasa lepkości ISO 3448 22 32 46 68 100
  Typ oleju wg ISO HM HM HM HM HM
  Lepkość kinematyczna (IP 71/ASTM-D445)
  cSt w temp. 0ºC 180,0 322,0 576,0 1038,0 ≤ 2560,0
  cSt w temp. 40ºC 22,0 32,0 46,0 68,0 100,0
  cSt w temp. 100º C 4,3 5,4 6,8 8,7 9,9
  Gęstość przy 15º C [kg/dm3], ISO 12185 0,87 0,86 0,88 0,88
  Współczynnik lepkości, ISO 2909 100 104 98 97 100
  Temp. zapłonu, PMCC [°C], IP 34 204 218 (COC) 218 222 > 205 (COC)
  Temp. płynięcia, [°C], ISO 3016 -30 -30 -30 -30

   

  Źródło: www.shell.pl


 • TELLUS S3 V 46
  TELLUS S3 V 68
  (Shell Tellus STX)*

 • TELLUS S4 ME 46
  TELLUS S4 ME 68
  (Shell Tellus EE)*

 • TELLUS S4 VX 32
  (Shell Tellus Arctic 32)*