TELLUS S2 M 22
TELLUS S2 M 32
TELLUS S2 M 46
TELLUS S2 M 68
TELLUS S2 M 100
(Shell Tellus)*

Shell Tellus S2 M to wysokiej jakości olej hydrauliczny, uzyskany dzięki zastosowaniu oryginalnej i opatentowanej technologii Shell. Jest stabilny termicznie i mechanicznie, przez co redukuje powstawanie osadów i zwiększa efektywność smarowanych mechanizmów. Wykazuje bardzo dobre własności użytkowe i fizykochemiczne. Polecany jest do smarowania układów przemysłowych, a także maszyn rolniczych i drogowych.

Poprzednia nazwa: Shell Tellus

Najważniejsze zalety i korzyści

– odporność na degradację chemiczną i termiczną, co sprzyja wydłużeniu trwałości oleju;
– redukcja osadów i utrzymanie układu w czystości, potwierdzone testem ASTM D 943 TOST (Turbine Oil Stability Test);
– ochrona przed rdzą i korozją – także układów eksploatowanych w wilgotnych środowiskach;
– odporność na zużycie układów w warunkach niskich i wysokich obciążeń, potwierdzona m.in. testami Vickers 35VQ25 oraz Denison T6C (wersja mokra i sucha);
– pakiet dodatków zawierających cynk;
– lepsza wydajność pracy układów dzięki dobremu oddzielaniu wody i powietrza oraz redukcji pienienia;
– redukcja zjawiska kawitacji i utleniania.

Zalecane zastosowanie
– instalacje hydrauliczne stosowane szeroko w przemyśle, m.in. pompy hydrauliczne;
– mobilne systemy hydrauliczne, np. w dźwigach lub koparko-ładowarkach, eksploatowanych w umiarkowanych temperaturach otoczenia;
– układy hydrauliczne stosowane w przemyśle morskim, gdzie zaleca się używanie oleju o klasie ISO HM;
– mechanizmy maszyn rolniczych i drogowych.

Specyfikacje i dopuszczenia
– Denison Hydraulics (HF-0, HF-1, HF-2)
– Cincinnati Machine P-68 (ISO 32), P-70 (ISO 46), P-69 (ISO 68)
– Eaton Vickers Brochure 694
– Bosch Rexroth Ref 17421-001 i RD 220-1/04.03
– ISO 11158 (HM)
– AFNOR NF-E 48-603
– ASTM 6158-05 (HM)
– DIN 51524 cz. 2 (HLP)
– Swedish Standard SS 15 54 34 AM
– GB 111181-1-94 (HM)

Typowa charakterystyka fizykochemiczna

Shell Tellus S2 M
Klasa lepkości ISO 3448 22 32 46 68 100
Typ oleju wg ISO HM HM HM HM HM
Lepkość kinematyczna (IP 71/ASTM-D445)
cSt w temp. 0ºC 180,0 338,0 580,0 1040,0 1790,0
cSt w temp. 40ºC 22,0 32,0 46,0 68,0 100,0
cSt w temp. 100º C 4,3 5,4 6,7 8,6 11,1
Gęstość przy 15º C [kg/dm3], ISO 12185 0,866 0,875 0,879 0,886 0,891
Współczynnik lepkości, ISO 2909 100 99 98 97 96
Temp. zapłonu, COC [°C], ISO 2592 210 218 230 235 250
Temp. płynięcia, [°C], ISO 3016 -30 -30 -30 -24 -24

Źródło: www.shell.pl