STATOIL

Ciecz

 • TRANSWAY DX II

Olej Mineralny

 • TRANSWAY TYPE G

 • GEARWAY G1 80W-90

 • GEARWAY S4 75W-80

 • GEARWAY S4 V 75W-80

 • GEARWAY G4 80W

 • GEAR 6 80W

 • GEAR EP 4 80W-90

 • GEAR EP 4 85W-140

 • GEARWAY G5 80W-140

 • GEARWAY G5 80W-90

 • GEARWAY LS WB 85W-90

 • GEAR EP 5 80W-90

 • GEAR EP 5 85W-140

 • GEARWAY LS5 80W-90

Olej Półsyntetyczny

 • TRANSWAY PS DX III

 • GEARWAY PS 45 75W-90

Olej Syntetyczny

 • TRANSWAY ATF ULTRA

 • TRANSWAY ATF EXTRA

 • GEARWAY S5 75W-90

 • GEARWAY S5 75W-140

 • GEARWAY LS5 80W-140