TELLUS S3 M 32
TELLUS S3 M 46
TELLUS S3 M 68
TELLUS S3 M 100
(Shell Tellus S)*

Shell Tellus S3 M to wysokojakościowy olej hydrauliczny, produkowany z wykorzystaniem oryginalnej i opatentowanej technologii Shell. Olej tworzony jest w oparciu o bezpopiołowe dodatki przeciwzużyciowe. Jest odporny na degradację mechaniczną i termiczną, dzięki czemu redukuje powstawanie osadów oraz zwiększa moc i efektywność mechanizmów hydraulicznych. Gwarantuje fenomenalne właściwości fizykochemiczne i użytkowe. Dzięki temu można stosować go w szeroko rozumianym przemyśle, a także w maszynach rolniczych i drogowych.

Poprzednia nazwa: Shell Tellus S; Shell Tellus Premium S

Najważniejsze zalety i korzyści
– podwyższona odporność na degradację chemiczną i termiczną, co sprzyja wydłużeniu żywotności oleju i dłuższej eksploatacji;
– zmniejszenie ryzyka tworzenia się osadów i szlamów, potwierdzone testem ASTM D 943 TOST (Turbine Oil Stability Test);
– stabilność oksydacyjna;
– ochrona układów przed korozją, rdzą i szkodliwym wpływem wody – także w środowisku zawilgoconym lub mocno obciążonym;
– redukcja zużycia smarowanych układów dzięki bezcynkowym dodatkom;
– doskonała ochrona układów potwierdzona testami: Vickers 35VQ25, Denison T6C (wersja mokra i sucha) i Denison P46;
– zwiększenie wydajności pracy układów dzięki utrzymywaniu ich w czystości, redukcji pienienia i dobremu oddzielaniu wody i powietrza;
– bardzo dobra filtrowalność.

Zalecane zastosowanie
– mechanizmy występujące w przemyśle hydraulicznym, szczególnie wysokoobciążone układy, gdzie koniecznością są długie interwały wymiany;
– okrętowe mechanizmy hydrauliczne;
– układy stosowane w maszynach rolniczych i drogowych;
– mechanizmy mające zastosowanie wszędzie tam, gdzie wymaga się jak najmniejszego zanieczyszczenia środowiska.

Specyfikacje i dopuszczenia
Denison Hydraulics (HF-0, HF-1, HF-2)
Cincinnati Machine P-68 (ISO 32), P-70 (ISO 46), P-69 (ISO 68)
Eaton Vickers (Brochure 694)
ISO 11158 (HM)
ASTM 6158-05 (HM)
DIN 51524 cz. 2 HLP
Swedish Standard SS 15 54 34
Typowa charakterystyka fizykochemiczna

 

Shell Tellus S3 M
Klasa lepkości ISO 3448 22 32 46 68 100
Typ oleju wg ISO HM HM HM HM HM
Lepkość kinematyczna (IP 71/ASTM-D445)
cSt w temp. 0ºC 180,0 322,0 576,0 1038,0 ≤ 2560,0
cSt w temp. 40ºC 22,0 32,0 46,0 68,0 100,0
cSt w temp. 100º C 4,3 5,4 6,8 8,7 9,9
Gęstość przy 15º C [kg/dm3], ISO 12185 0,87 0,86 0,88 0,88
Współczynnik lepkości, ISO 2909 100 104 98 97 100
Temp. zapłonu, PMCC [°C], IP 34 204 218 (COC) 218 222 > 205 (COC)
Temp. płynięcia, [°C], ISO 3016 -30 -30 -30 -30

 

Źródło: www.shell.pl